Facebook_Cover_Event-01.png
KESİŞME: İYİ Kİ VARSIN EREN (Türkçe)

Ayşe Ana, Eren Bülbül’ü Maçka’da doğururken, aynı zamanda Ankara’da bir asker olan Ferhat Gedik de yeni baba olmuştu. Daha Eren’in hayata adım attığı o ilk günden Ferhat ile kaderleri kesişmeye başlamıştı bile... Dünyanın öbür ucunda; uzak doğuda, merdiven altı bir silah atölyesinde üretilen kurşunlardan biri, uyuklayan bir çalışanın hatası yüzünden hafifçe çizilerek kolilenmiş ve kendi yolculuğuna başlamıştı…


Eren ve Ferhat, yıllarca birbirlerini hiç tanımadılar bile. Eren Karadeniz’de yaylalarda yaşayan fakir bir ailenin çocuğu olarak hayata tutunmaya çalışırken; Ferhat ve eşi Cemile neredeyse her üç yılda bir yollara düşüp Türkiye’nin farkı bir bölgesinde görev yapıyorlardı. Bu birbirinden çok uzak görünen iki kişinin kaderleri aslında defalarca kesişmişti, ama kader onlara “zamanı geldi” diyene kadar bunu fark etmelerini de engellemişti. Ferhat Hakkari’de vatanı için çabalarken, Eren de çocuk yaşta hayatın zorlukları ile mücadeleye başlamıştı bile… İkisi de çok çalıştılar; çok fedakarlık ettiler. Tüm bu zorlu hayatlarının içinde de hep yaşama tutundular; gülümsediler, inandılar, sevdiler. Onlar birbirlerine yaklaştıkça uzak doğu’dan yola çıkan o “yaralı kurşun” da gün geçtikçe onlara yaklaşıyordu.


Ferhat’ın yeni görevi sebebiyle Maçka’ya tayini çıktığında, onun mücadele ettiği kötülükler de Eren’in yaşadığı köye gelmiş; küçük evin kapısından içeri kadar girmişti. Ferhat son bir görev diyerek ailesini arkada bırakmıştı. Eşi Cemile’ den son bir fedakarlık istemiş; sonrasında ailesine, çocuklarına tüm zamanını vereceğini söylemişti. Düşmanı ile gönülleri fethederek, samimiyeti, sözcükleri ile ikna ederek savaşan kahraman bir asker ile, o askerin televizyondan kendisine kadar ulaşan başarılarından etkilenerek “en büyük hayalim asker olmak” diyen bir Türk genci; buluşmuş beraber bir yolculuğa çıkmışlardı; ikisinin hayatları kesiştiğinde, aslında geri sayım da tamamlanmak üzereydi.

KESISME: IYI KI VARSIN EREN (English)

While Mother Ayşe gave birth to Eren Bülbül in Maçka, Ferhat Gedik, who was also a soldier in Ankara became new father. From the first day Eren stepped into life, Ferhat and his destinies had already begun to intersect. On the other side of the world; one of the bullets produced in an underground gun workshop in the far east was lightly scratched and packed due to the fault of a drowsy employees, and it started its own journey.


Eren and Ferhat did not even know each other for years. While Eren is trying to hold on to life as the child of a poor family living in the highlands of the Black Sea; Ferhat and his wife Cemile used to hit the road almost every three years and work in a different parts of Turkey. The fates of these two seemingly far-flung people had actually crossed many times, but fate prevented them from realizing it until “the time has come”. While Ferhat was striving for his homeland in Hakkari, Eren had already started to struggle with the difficulties of life as a child…They both worked hard; they sacrificed a lot. In all their difficult lives, they always cling to life; They laughed, they believed, they loved. As they were getting closer to each other, that “wounded bullet” that set off from Far East was getting closer to them day by day.


When Ferhat was appointed to Maçka due to his new duty, the evils he was fighting reached to the village where Eren lived; it entered through the door of the little house. Ferhat left his family behind, going on one last mission. He asked his wife Cemile for one last sacrifice; He then told his family that he would give all his time to his children after that. A heroic soldier who fought his enemy by conquering hearts and persuading them with his sincerity and words, and a Turkish young man who said “My biggest dream is to be a soldier” because he was impressed by the success of that soldier when he watched him on TV, had met and went on a journey together; When their lives intersected, the countdown was about to come to an end.

© 2017-2022 by Greenpine Entertainment and AF-Media

  • w-facebook